IDEA

Grabowskie Centrum Sportu i Rekreacji to idea, która zrodziła się tak naprawdę w mojej głowie, już dość dawno temu. Jednak warunki rynkowe panujące w tamtym okresie nie tylko na naszym terenie ale również i na terenie całego kraju, nie sprzyjały realizacji takiego projektu. W chwili obecnej sytuacja okazuje się zgoła inna. Zdaje się ona wręcz sugerować, że nadszedł już właściwy moment na to by idee wcielić w życie. Przeprowadzone w marcu tego roku przez grupę badawczą Ipsos, badania opinii publicznej na temat najbardziej pożądanej formy wakacyjnego wyjazdu na świecie dowiodły, że „relaks i rekreacyjne zwiedzanie” są najczęściej wybieraną formą aktywności. Te same badania przeprowadzone w Polsce dały obraz upodobań wakacyjnych rodaków, którzy od jakiegoś już czasu najlepiej czują się „na łonie natury”. Wakacje w domkach letniskowych, gospodarstwach agroturystycznych czy też na kempingu, połączone z wędrowaniem, chodzeniem po górach, wędkowaniem, polowaniem, żeglowaniem i kajakowaniem, to dla 30 % respondentów w Polsce najbardziej atrakcyjne sposoby na wakacje czy też aktywny wypoczynek. Nie trzeba jednak sięgać do badań by przekonać się o zasadności i potrzebie realizacji naszego projektu. Wystarczy spojrzeć na ulice, parki, boiska i fitness cluby, gdzie aż roi się od potencjalnych klientów. Wreszcie w naszym kraju zaczyna się moda i zapotrzebowanie na ruch. Młodzi i zapracowani, ale też i ci starsi, którzy wreszcie mogą odpoczywać, coraz częściej penetrują rynek tego typu usług poszukując sposobów na relaks i aktywny wypoczynek. Oczekują oni jednak gotowych i profesjonalnie przygotowanych ofert, które pozwolą im się skupić przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie. Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji ma być właśnie odpowiedzią na owe poszukiwania. Chcemy być przede wszystkim skutecznym i profesjonalnym organizatorem usług z zakresu sportu i rekreacji, a nasza oferta ma się ciągle powiększać, tak aby można ją było skierować do praktycznie niczym nie ograniczonej rzeszy odbiorców. Opracowana w styczniu 2007 roku przez Ministerstwo Sportu – Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, określa jednoznacznie wizję i kierunki dążenia, tworząc jeden główny cel strategiczny – Aktywne i Sprawne Społeczeństwo. W dokumencie zdefiniowano trzy priorytety, określając jednocześnie obszary działań w każdym z priorytetów.

Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji chce realizować zawarte w wyżej wymienionym dokumencie dążenia, przede wszystkim poprzez realizację zadań wynikających z priorytetu pierwszego, którym jest popularyzacji sportu dla wszystkich. Najważniejszymi obszarami działań tegoż priorytetu jest: sprawność fizyczna dzieci i młodzieży oraz aktywność fizyczna społeczeństwa, które to maja być realizowane poprzez wykonanie zadań, z których kilka wpisuje się w założenia funkcjonowania naszej firmy. Takimi zadaniami są miedzy innymi : promocja programów sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych, promocja aktywności fizycznej społeczeństwa, inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych, promocja turystyki aktywnej czy wreszcie rozszerzenie systemu rekreacji jako formy rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych. Wszystko to o czym wspomnieliśmy powyżej, jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że nadszedł już czas na realizacje naszego projektu.

Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji powinno żyć i być postrzegane jako przedsięwzięcie społecznie potrzebne do realizacji choćby wyżej wyznaczonych przez państwo wyżej wymienionych celów.

Z poważaniem,
Radosław Aksamski

IDEA

Grabowskie Centrum Sportu i Rekreacji to idea, która zrodziła się tak naprawdę w mojej głowie, już dość dawno temu. Jednak warunki rynkowe panujące w tamtym okresie nie tylko na naszym terenie ale również i na terenie całego kraju, nie sprzyjały realizacji takiego projektu. W chwili obecnej sytuacja okazuje się zgoła inna. Zdaje się ona wręcz sugerować, że nadszedł już właściwy moment na to by idee wcielić w życie. Przeprowadzone w marcu tego roku przez grupę badawczą Ipsos, badania opinii publicznej na temat najbardziej pożądanej formy wakacyjnego wyjazdu na świecie dowiodły, że „relaks i rekreacyjne zwiedzanie” są najczęściej wybieraną formą aktywności. Te same badania przeprowadzone w Polsce dały obraz upodobań wakacyjnych rodaków, którzy od jakiegoś już czasu najlepiej czują się „na łonie natury”. Wakacje w domkach letniskowych, gospodarstwach agroturystycznych czy też na kempingu, połączone z wędrowaniem, chodzeniem po górach, wędkowaniem, polowaniem, żeglowaniem i kajakowaniem, to dla 30 % respondentów w Polsce najbardziej atrakcyjne sposoby na wakacje czy też aktywny wypoczynek. Nie trzeba jednak sięgać do badań by przekonać się o zasadności i potrzebie realizacji naszego projektu. Wystarczy spojrzeć na ulice, parki, boiska i fitness cluby, gdzie aż roi się od potencjalnych klientów. Wreszcie w naszym kraju zaczyna się moda i zapotrzebowanie na ruch. Młodzi i zapracowani, ale też i ci starsi, którzy wreszcie mogą odpoczywać, coraz częściej penetrują rynek tego typu usług poszukując sposobów na relaks i aktywny wypoczynek. Oczekują oni jednak gotowych i profesjonalnie przygotowanych ofert, które pozwolą im się skupić przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie.

Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji ma być właśnie odpowiedzią na owe poszukiwania. Chcemy być przede wszystkim skutecznym i profesjonalnym organizatorem usług z zakresu sportu i rekreacji, a nasza oferta ma się ciągle powiększać, tak aby można ją było skierować do praktycznie niczym nie ograniczonej rzeszy odbiorców. Opracowana w styczniu 2007 roku przez Ministerstwo Sportu – Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, określa jednoznacznie wizję i kierunki dążenia, tworząc jeden główny cel strategiczny – Aktywne i Sprawne Społeczeństwo. W dokumencie zdefiniowano trzy priorytety, określając jednocześnie obszary działań w każdym z priorytetów.

Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji chce realizować zawarte w wyżej wymienionym dokumencie dążenia, przede wszystkim poprzez realizację zadań wynikających z priorytetu pierwszego, którym jest popularyzacji sportu dla wszystkich. Najważniejszymi obszarami działań tegoż priorytetu jest: sprawność fizyczna dzieci i młodzieży oraz aktywność fizyczna społeczeństwa, które to maja być realizowane poprzez wykonanie zadań, z których kilka wpisuje się w założenia funkcjonowania naszej firmy. Takimi zadaniami są miedzy innymi : promocja programów sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych, promocja aktywności fizycznej społeczeństwa, inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych, promocja turystyki aktywnej czy wreszcie rozszerzenie systemu rekreacji jako formy rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych. Wszystko to o czym wspomnieliśmy powyżej, jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że nadszedł już czas na realizacje naszego projektu.

Grabowskie Centrum Organizacji Sportu i Rekreacji powinno żyć i być postrzegane jako przedsięwzięcie społecznie potrzebne do realizacji choćby wyżej wyznaczonych przez państwo wyżej wymienionych celów.

Z poważaniem,
Radosław Aksamski